nasze produkty

Aktualności

OSKAR

1. Użytkownikom systemu FK-DOS przekazujemy w ramach konserwacji nowy, windowsowy system

           Finansowo-Księgowy OSKAR. Użytkownikom systemu FK-DOS, którzy nie posiadają tzw. konserwacji
ciągłej proponujemy zakup systemu OSKAR z 50% rabatem.

Kosztorysowanie FORTE

1. Kosztorysowanie FORTE wer. 15.00

Wychodząc naprzeciw licznym sugestiom Użytkowników programu, zmieniono interfejs na nowoczesny, intuicyjny i prosty w obsłudze. Celem uporządkowania i łatwiejszego znalezienia funkcji, zaimplementowano tzw. wstążkę.

2. Kosztorysowanie FORTE wer 14.00

Zaimplementowana została dodatkowa funkcjonalność: wczytywanie kosztorysów z plików PDF.

Wczytywane mogą być dane z plików PDF zawierających np. przedmiary lub kosztorysy uproszczone. Funkcja skróci czas pracy przeznaczony na wprowadzanie pozycji kosztorysowych.

3. Kosztorysowanie FORTE wer.13.00

Zaimplementowany został otwarty system raportowania oparty o XQuery (język zapytań służący do przeszukiwania
dokumentów XML), strukturę XML oraz program fyiReportingDesigner. Program ten służy do projektowania wydruków, pozwala zapisywać je w formatach PDF, HTML, XLS (Excel), XML, MHTML, CSV, RTF, TIF lub wyprowadzać bezpośrednio na drukarkę. Np. wydruk W4 (zbiorcze zestawienie materiałów) zapisany w formacie XML może być łatwo odczytywany przez
wszystkie programy potrafiące czytać ten format (np. programy do harmonogramowania, do prowadzenia gospodarki
magazynowej, do rozliczania zadań inwestycyjnych itp.). Opisana technologia raportowania jest alternatywą dla
dotychczasowego sposobu tworzenia i przedstawiania wydruków. Ze względu na otwartość, elastyczność i stosowane
przez nią nowoczesne standardy wnosi dodatkowe możliwości do FORTE.

W wersji 13.00 za pomocą opisanej wyżej technologii raportowania zaimplementowane zostały wydruki tzw. zbiorcze
zestawienia nakładów: W3, W4 i W5. Można je teraz komasować na dowolną głębokość strukturykosztorysu (dowolny
poziom podelementów).

Otwarta została w ten sposób funkcjonalność umożliwiająca w kolejnych wersjach implementowanie dowolnych wydruków
kosztorysowych zgłaszanych przez użytkowników oraz dowolnych struktur XML do wykorzystania w innych programach.

4.  Wersja 12.00 FORTE umożliwia odczyt oraz zapis kosztorysów do nowego formatu FWD

Funkcjonalność ta pozwala na wymianę danych między różnymi systemami do kosztorysowania. Format FWD (Format
Wymiany Danych) został opracowany w ramach prac prowadzonych przez Komitet Ekonomiki Budownictwa PZITB i został
wdrożony w kilku systemach do kosztorysowania.

5.  W wersji 11.00 programu dokonano przełomowej zmiany. Strukturę kosztorysu można rozbudowywać o
dodatkową, dowolną ilość poziomów elementów.

6.  Wychodząc naprzeciw sugestiom użytkowników programu Kosztorysowanie FORTE rozszerzyliśmy ofertę dotyczącą
bazy Katalogów Nakładów Rzeczowych o wydawnictwa firmy Koprinet sp. z o.o.  Koszalin. Komplet katalogów stanowi dodatkowo płatne uzupełnienie bazy KNR-ów systemu.