nasze produkty

Szkolenia

Zgodnie z wieloletnią tradycją, organizujemy zbiorowe szkolenia użytkowników naszych programów. Mają one na celu:

  • doskonalenie umiejętności posługiwania się programami,
  • zaprezentowanie możliwości nowych wersji,
  • wzajemną wymianę doświadczeń użytkowników z eksploatacji systemów.

Prowadzimy również indywidualne szkolenia na życzenie Użytkowników. Cena szkolenia – stawka za godzinę wg aktualnego cennika.

   Data         Miejsce szkolenia     Szkolenie z programu